ดาราภัณฑ์ กำจัดปลวก แมลง ภาคใต้

 • ข้อมูลบริษัท

 • images-horz.jpg

   

  บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด ดาราภัณฑ์ กำจัดปลวก แมลง ภาคใต้ กำจัดแมลง หนู แมลงสาบ แมลงวัน มด เรือด, งานบริการป้องกันและกำจัดปลวก ฉีดพ่น หมอกควัน ป้องกันและกำจัด, รับฉีดบริการกำจัดปลวกโครงสร้างบ้าน ควบคุมกำจัดปลวกทั้งรัง, ให้บริการกำจัดปลวก และบริการกำจัดแมลง , ตัวแทนจำหน่ายน้ำยากำจัดปลวก ยี่ห้อ “อาเจนด้า” บริการป้องกันแมลง บริการกำจัดแมลง ,บริการกำจัดปลวก, บริการกำจัดแมลงรบกวน, และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค, บริการกำจัดยุง ,กำจัดหนู, บริการกำจัดมด, บริการกำจัดแมลงสาบ, กำจัดแมลงวัน , บริการฉีดและป้องกันปลวกโครงสร้างบ้านและอาคาร ,บริการกำจัดสัตว์อื่นในบ้านเรือน และทางสาธารณสุข, บริการป้องกัน และกำจัดปลวก ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงให้กับ อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน ตลาด ชุมชน หมู่บ้าน อบต หน่วยงานเทศบาล, จำหน่ายเครื่องพ่นสารเคมี ,อุปกรณ์ฉีดพ่นกำจัดปลวก , จำหนายสารเคมีภัณฑ์ สำหรับกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ, จำหนายวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, จำหน่ายถังรองรับมูลฝอย OTTO , จำหน่ายเก้าอี้ Superware, ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดปลวก ภาคใต้

  capture-20170216-084943.png

 • ที่อยู่

 • 81 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  อีเมล
  เว็บไซต์
  เวลาทำการ
  จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.30 น.
 • สินค้าและบริการ

 • บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด ดาราภัณฑ์ กำจัดปลวก แมลง ภาคใต้ ให้บริการกำจัดปลวก และบริการกำจัดแมลง , ตัวแทนจำหน่ายน้ำยากำจัดปลวก ยี่ห้อ “อาเจนด้า” บริการป้องกันแมลง บริการกำจัดแมลง ,บริการกำจัดปลวก, บริการกำจัดแมลงรบกวน, และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค, บริการกำจัดยุง ,กำจัดหนู, บริการกำจัดมด, บริการกำจัดแมลงสาบ, กำจัดแมลงวัน , บริการฉีดและป้องกันปลวกโครงสร้างบ้านและอาคาร ,บริการกำจัดสัตว์อื่นในบ้านเรือน และทางสาธารณสุข, บริการป้องกัน และกำจัดปลวก ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงให้กับ อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน ตลาด ชุมชน หมู่บ้าน อบต หน่วยงานเทศบาล, จำหน่ายเครื่องพ่นสารเคมี ,อุปกรณ์ฉีดพ่นกำจัดปลวก , จำหนายสารเคมีภัณฑ์ สำหรับกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ, จำหนายวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, จำหน่ายถังรองรับมูลฝอย OTTO , จำหน่ายเก้าอี้ Superware, ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดปลวก ภาคใต้

   

  IMG_3927.JPG

   

 • แผนที่ดิจิทัล

 • แผนที่รูปภาพ

 • มุมมองหน้าร้าน